Autopříslušenství

Kontakt:

VTV s.r.o.
086 11 Hrabovec 127

IČO: 45 981 582
IČ DPH: SK2023166904

lnfolinka:  
+421 948 797 373
+421 902 799 689

email: info@vtvauto.cz

Pracovní hodiny: Pondělí - Pátek 8:00 - 16:00

Banka Fio
Číslo účtu: 2000694099/2010
Měna v Kč
BIC/SWIFT:FIOZSKBAXXX

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Prešov, vložka číslo 23862/P.

Orgán dohledu: Inspektorát Slovenskej  Obchodní inspekce se sídlem v Prešově pro Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1