Autopříslušenství

Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení a definice

1. Všeobecné obchodní podmínky / dále jen podmínky / se vztahují pouze na obchodní vztahy mezi kupujícím - spotřebitelem podle § 1 zák.č. 108/2000 CFU a společností VTV s.r.o. (Prodávající), zapsaná v obchodním rejstříku: oddíl: Sro, vložka číslo: 23862 / P, IČO: 45 981 582, DIČ: 2023166904, DIČ: SK2023166904 - uzavřené prostřednictvím elektronického obchodního domu www.najlacnejsiediely.sk / dále jen obchod / .

2. Prodávající je firma zabývající se prodejem náhradních dílů automobilů a má - ve smyslu výpisu ze Živnostenského rejstříku k tomuto účelu podnikání oprávnění.

3. Kupující se rozumí fyzická osoba - spotřebitel, která po vlastní autorizací odeslala elektronickou objednávku zpracovanou systémem obchodu.

4. Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky obchodu a celková cena objednávky zpracované systémem obchodu.

5. Všeobecné obchodní podmínky blíže upravují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ve svém aktuálním znění a tvoří nedílnou součást smlouvy.


II. objednávka

1. Objednávku provedete vložením zboží do el. nákupního košíku.

2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných systémem při registraci nebo při realizaci objednávky.

3. Po obdržení objednávky Vám bude zaslán iformačný e-mail, ve kterém budou podrobnější informace o zboží

(Doba dodání, cena za dopravu apod.)

4. Při objednávkách většího rozsahu, na zakázku nebo podle specifických požadavků kupujícího Vám bude zaslána zálohová faktura na úhradu.

5. Pokud odběratel bude souhlasit s podmínkami dodání zboží v informačním e-mailu (což potvrdí e-mailem), zaplatí zálohovou fakturu (pokud ji obdrží) až poté se objednávka bere jako přijatá dodavatelem.

 

III. dodací podmínky

1. Dodací lhůta je od 2 do 14 dnů, záleží na druhu zboží a skladových zásob.

2. Při platbě předem expedujeme zboží až po převodu peněz na náš účet.

3. Zboží doručujeme vlastní dopravou, kurýrem na dobírku, nebo si můžete zboží vyzvednout osobně, nejpozději do 14 dnů od oznámení.

4. Termín dodání Vám bude sdělen předem alespoň 1 den před dodáním.

5. Zboží dopravujeme k budově Vámi určené adresy, nevynáší !!!

6. V případě opožděného dodání zboží (z důvodu vyprodání zásob) Vás budeme neprodleně informovat o této skutečnosti e-mailem nebo telefonicky.

7. Kupující je oprávněn bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do sedmi dnů od data převzetí zboží ve smyslu § 12 zákona č.108 / 2000 Sb. V takovém případě odstoupení od smlouvy se kupující zavazuje to písemně oznámit prodávajícímu elektronickou poštou a vrátit zboží na vlastní náklady prodávajícímu bez závad a v původním obalu.

8. Prodávající se zavazuje převzít zboží a vrátit kupujícímu zaplacenou částku sníženou o výši zaplacené dopravy, do 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy a vrácení zboží kupujícímu. Prodávající vrátí kupujícímu část peněz na kupujícím písemně uvedený účet nebo osobně v sídle prodávajícího. Zboží na dobírku nepřebíráme !! Právo vrátit zboží se nevztahuje na zboží poškozené a vyroben na zakázku dle požadavků zákazníka.


IV.Cena zboží a doprava

1.cena uvedené v internetovém obchodě, zobrazené u jednotlivých kusech zboží jsou platné v době uskutečnění objednávky ..
2.Vyhradzujeme si právo změny cen při výrazných změnách dodavatelských podmínek nebo při ukončení akce. Všechny ceny jsou uváděny včetně 20% -ní Dph.

3. V ceně zboží není zahrnuta doprava.

4. Nákladady na dopravu jsou kalkulovány individuálně v závislosti na vzdálenosti, hodnoty, objemu a váhy zboží.

5. Cena Vám bude sdělena před potvrzením objednávky.
  

V.Spôsob platby

1. Dobírka kurýrem

2. Převodem nebo přímým vkladem na účet.

3. Hotově při osobním odběru.

 

I. Zálohová platba


 Na zboží, jehož objednaná hodnota je vyšší než 15 000,00 Kč.

 

VII. Stornování, záruka a reklamace

1. Kupující může stornovat objednávku bez udání důvodu nejpozději do 24 hodin od jejího odeslání.

2. Stornování objednávky je kupující povinen poslat na email: tvardzik.vladimir@gmail.com. Z e-mailu kterým objednávku zaslal. Ze kterého mu prodávající zašle potvrzení o zrušení objednávky.

3. Záruční lhůta je 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k poškození zboží došlo neodbornou instalací (montáží), provozováním výrobku v nevhodných podmínkách, nebo pokud byl převeden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyňaty vady způsobené živelnou pohromou.

4. Reklamaci na zakoupené zboží je možné podat do 2 let od zakoupení.

5. Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující. Poštovné a jiné poplatky nevracíme. Přepravu po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající. V případě, že je poškození zboží neodstranitelné, nahradí prodávající kupujícímu poškozený výrobek novým, nebo po dohodě výrobkem jiného typu, přičemž dojde k doplacení nebo vrácení cenového rozdílu.

Reklamované zboží musí obsahovat výrobní a identifikační štítek, původní obal a doklad o jeho nabytí.

 

VIII. Závěrečná a přechodná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky s výjimkou, pokud je mezi oběma stranami dohodnuto jinak.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.

3. Vztahy mezi oběma stranami, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a dalšími souvisejícími právními předpisy.

4. Případné spory mezi stranami, které nebudou řešitelné vzájemnou dohodou obou stran, rozhodne příslušný soud.

5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí od 1.1.2016

V Hrabovci dne 1.1.2016

Ustanovení ochrany zákazníka se týkají pouze soukromých osob.